Day 2 tournament. SoCal 13-Cheyenne vs. Pulse 13-Serena